Prototyp GPS trackeru pro letecké navigační soutěže

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prototyp GPS trackeru pro letecké navigační soutěže
Autor práce:
Běhounek, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Sudzina, František
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Antonín
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je vyvinout prototyp GPS záznamového zařízení (loggeru), určeného pro použití v leteckých navigačních soutěžích. Vzhledem k současné situaci a nedostatku certifikovaných leteckých loggerů poptává Letecká amatérská asociace vývoj prototypu nového loggeru, který by splňoval veškeré požadavky pro použití v soutěžním navigačním létání v kategorii ultralehkých strojů. S ohledem na dlouhodobý cíl popularizace těchto soutěží je rovněž implementována funkcionalita odesílání polohových dat v reálném čase na vzdálený server, umožňující vizualizaci jednotlivých soutěžních letů, od čehož si Letecká amatérská asociace slibuje zpřístupnění těchto soutěží divákům.V rámci diplomové práce je vyvíjen prototyp hardwarového zařízení, schopného polohu zaznamenávat a odesílat na vzdálený server přes mobilní sítě. Dále je realizována funkcionalita vzdáleného serveru, přijímající a ukládající polohová data, včetně komponenty pro vizualizaci jednotlivých letů na mapě.Vývoj probíhá podle oficiálních požadavků a pravidel Mezinárodní letecké asociace tak, aby výsledné zařízení splňovalo certifikační podmínky a bylo možné jej využít v leteckých navigačních soutěžích.V práci je využita metodika MMSP-AV a vývoj postupuje s využitím agilní metodiky Scrum.
Klíčová slova:
letecké soutěže; vývoj hardwaru; GNSS; GPS; GPS tracker; sledování polohy v reálném čase; GPS logger; letectví; prototyp produktu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2019
Datum podání práce:
4. 5. 2020
Datum obhajoby:
05.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71186_behl00.pdf [6,77 MB]
Oponentura:
65687_pavlant.pdf [61,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
71186_sudf01.pdf [65,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71186/podrobnosti