Prototyp GPS trackeru pro letecké navigační soutěže

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Prototyp GPS trackeru pro letecké navigační soutěže
Autor práce:
Běhounek, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sudzina, František
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Antonín
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to develop a prototype of a GPS-based flight recorder (logger) to be used in navigation flying. Nowadays, no flight recorders certified for use in aviation competitions are in production and organizatiations are looking for alternatives. Czech Light Aircraft Association is looking for a new type of flight recorder that would fulfill all of the aviation-specific requirements defined by sporting code for the microlight category. Moreover, one of their long-term goals is to promote aviation competitions. One of the ideas is to provide real-time flight tracking capability that is expected to attract some popularity. Therefore, newly developed prototype will be capable of sending real-time position data to remote server, allowing competition flights to be visualized.The goal of the thesis is to develop a prototype of such device, being able to save and stream position data to remote server using mobile network. Furthermore, the remote server with database and a simple visualization component is developed.The development is being done in accordance with Fédération Aéronautique Internationale (World Air Sports Federation) sporting code and technical requirements, so that the resulting device fulfills all of the requirements needed for certification and could be used in navigation flying competitions.For the purpose of the thesis MMSP-AV methodology and agile Scrum are used.
Klíčová slova:
hardware development; product prototype; GPS logger; GPS tracker; aviation; aviation competitions; GPS; GNSS; real-time position tracking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Systems Analysis
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 10. 2019
Datum podání práce:
4. 5. 2020
Datum obhajoby:
05.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71186_behl00.pdf [6,77 MB]
Oponentura:
65687_pavlant.pdf [61,66 kB]
Hodnocení vedoucího:
71186_sudf01.pdf [65,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71186/podrobnosti