Cybersecurity Audit in the Small and Medium-Sized Enterprises

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Cybersecurity Audit in the Small and Medium-Sized Enterprises
Autor práce:
Magzumov, Timur
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Svatá, Vlasta
Osoba oponující práci:
Zbořil, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This work aims to find an answer to the following questions “What is the role of cybersecurity in modern SMEs?” and “What are the benefits of adopting SMESEC cybersecurity framework for European SMEs?”. This work is composed of eleven chapters, each of which deals with different aspects of cybersecurity in small and medium-sized organizations. The theoretical part of the research is concentrated on the topic of cybersecurity, and it's importance in the modern business world. Here presented the history and various methodologies to protect organizations from external threats. SMESEC cybersecurity framework has been chosen as a basis for the practical aspect of the current work. It presents the analysis of SMESEC, and it's advantages and possible adoption to European SMEs. Data for this thesis was collected by analysis of primary and secondary data. The research findings show that contemporary small and medium-sized enterprises cannot operate without the application of the latest cybersecurity practices.
Klíčová slova:
Cybersecurity; SMESEC; Framework; SME; Audit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Information Systems Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 10. 2018
Datum podání práce:
4. 5. 2020
Datum obhajoby:
08.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67087_magt00.pdf [1,40 MB]
Oponentura:
65848_zbom01.pdf [62,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
67087_svata.pdf [62,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67087/podrobnosti