Analýza mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity
Autor práce:
Kinská, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šedivá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Pour, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení mobilních aplikací, které jsou primárně určené ke sportovním aktivitám. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část práce se zabývá seznámením čtenáře s operačním systémem Android a jeho popis. Následuje seznámení s aktuální nabídkou mobilních aplikací podporujících sportovní aktivity na trhu a následně jejich zařazení do kategorií dle oblasti zájmu. V práci jsou představeny nejčastěji využívané mobilní aplikace se zaměřením na sportovní aktivity jako je běh a jiné. Důraz je kladen na praktickou část. Praktická část bakalářské práce přináší čtenáři průzkum trhu pomocí dotazníkového šetření, který je proveden za účelem zjištění četnosti využívání aplikací. Stěžejní část práce poté tvoří výstup z dotazníkového šetření a mnou provedeného testování jednotlivých aplikací, které jsou posuzovány dle 7 kritérií. Výstupem této bakalářské práce je vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, vyhodnocení mého testování a pomoc čtenáři se rozhodnout, jaká mobilní aplikace nejvíce vyhovuje daným kritériím. Výstupem této bakalářské práce zhodnocení kvality vybraných mobilních aplikací na základě jejich komparace.
Klíčová slova:
Android; iOS; Mobilní aplikace podporující sportovní aktivity; komparace; Google play; Chytrý telefon; Operační systém

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 4. 2019
Datum podání práce:
10. 5. 2020
Datum obhajoby:
22.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69673_kink01.pdf [550,79 kB]
Oponentura:
66514_pour.pdf [63,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
69673_sediva.pdf [61,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69673/podrobnosti