Effect of Organizational Ethics in Banking Industry in Bangladesh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Effect of Organizational Ethics in Banking Industry in Bangladesh
Autor práce:
Dewan Asphia, Nowrin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Srivastava, Mohit
Osoba oponující práci:
Martínez, Felipe
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Economic performance of a country is largely determined by banking and financial system. This sector plays a vital and crucial role in the farming of different policies in today's environment. Ethical issues in the financial sector affect the overall banking industry and its performance in Bangladesh. This study is conducted to find out the relationship between the factors which directly or indirectly influence the business ethical practice. Data were derived from a questionnaire, explicitly focused on the Banking sector of Bangladesh. The result showed that the overall bank performance is highly influenced if there is a practice of business ethics which depends on the content of code of conduct. The details are discussed in the paper.
Klíčová slova:
Ethical Banking; Practice of Business Ethics; Code of Conduct; Manager’s Ethical behaviour; Bangladesh Banking Sector

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 12. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
18.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71960_dewn00.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
66715_xmarf901.pdf [168,74 kB]
Hodnocení vedoucího:
71960_srim00.pdf [137,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71960/podrobnosti