Analysis of Google Analytics usage in a particular business

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analysis of Google Analytics usage in a particular business
Překlad názvu:
Analyza využití Google Analytics v konkrétní firmě
Autor práce:
Badashkhanov, Vladimir
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sedláček, Jiří
Osoba oponující práci:
Luc, Ladislav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je demonstrovat vliv použíti Google Analytics na životní cyklus produktu.Na základě odborné literatury a dat, která byla velkoryse poskytnuta nadnárodní společností, která by chtěla zůstat anonymní, popisuje tato práce digitální marketing a jeden z hlavních produktů v této oblasti – Google Analytics. Část tohoto dokumentu je zaměřena na technologie, která je součástí Google Analytics. Další část je zaměřena na analýzu využití Google Analytics uvnitř společnosti a jejích produktu.První část práce seznamuje uživatele s pojmem digitální marketing a Google Analytics a odráží jejich význam v moderním věku a zároveň popisuje technologii která je součásti softwaru Google Analytics. Následně bude čtenář seznámen s obecnými informacemi o společnosti, která poskytla údaje pro účely výzkumu tohoto dokumentu. V praktické části bude provedena skutečná analýza na základě shromážděných dat, a na základě toho čtenář prozkoumá skutečný vliv integrace Google Analytics do společnosti.Výsledkem tohoto výzkumu je, že práce odrazuje využití Google Analytics uvnitř společnosti a uvádí, zda přináší hodnotu, či nikoli.
Klíčová slova:
Digitální marketing; Webová analytika; Software; Google Analytics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra systémové analýzy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
18.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71805_badv00.pdf [961,52 kB]
Oponentura:
66718_lucl01.pdf [62,46 kB]
Hodnocení vedoucího:
71805_sedlacek.pdf [67,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71805/podrobnosti