Vstup značky Starbucks do retailu v České republice

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vstup značky Starbucks do retailu v České republice
Autor práce:
Plichtová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Zamazalová, Marcela
Osoba oponující práci:
Smolová, Kateřina
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V roce 2018 byla uzavřena globální kávová aliance mezi společností Nestlé a Starbucks. Nestlé získalo výhradní práva prodávat kávy značky Starbucks v potravinových obchodech. Na českém trhu se tyto produkty začaly prodávat v září 2019. Cílem diplomové práce je zjistit, zda konzumenti kávy zaznamenali produkty Starbucks v retailu. V teoretické části diplomové práce jsou popsány klíčové pojmy a poznatky z odborných článků a literatury vztahující se k dané problematice. V praktické části je na základě analýzy sekundárních dat představen trh kávy v České republice. Poté je představen marketingový mix a komunikační strategie využitá při zavedení produktů v září 2019, která je na závěr zhodnocená a jsou navrženy případné změny do budoucna. Poslední část práce je vlastní kvantitativní výzkum, jehož cílem je zjistit, zda konzumenty kávy zasáhla zvolená komunikační strategie.
Klíčová slova:
Marketingová komunikace; Marketingový mix; Nestlé; Komunikační mix; Starbucks

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
09.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71707_plik00.pdf [2,23 MB]
Oponentura:
66842_Smolová.pdf [165,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
71707_zamazal.pdf [131,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71707/podrobnosti