Analýza způsobů motivace motivace zaměstnanců ve vybraném hotelu.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza způsobů motivace motivace zaměstnanců ve vybraném hotelu.
Autor práce:
Repina, Margarita
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Velinov, Emil
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this diploma thesis is to examine and analyze the motivation factor of employees of the selected hotel, their satisfaction with the current situation in the workplace and the subsequent design of methods to increase staff motivation. Human capital - employees are the main resource of any organization. Proper human capital management is a source of competitiveness for any business. The goals of this diploma thesis are achieved thanks to the qualitative analysis that was performed in the hotel. The benefit of this work is a list of recommendations for hotel managers, which work to increase staff motivation and employee satisfaction and thus reduce their turnover.
Klíčová slova:
Motivation; stimulation; employees; hotel industry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 7. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
03.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70202_xrepm08.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
20451_xrepm08.xlsx [38,83 kB]
Oponentura:
66839_d003292.pdf [250,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
70202_nemeco.pdf [102,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70202/podrobnosti