Analýza způsobů motivace motivace zaměstnanců ve vybraném hotelu.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza způsobů motivace motivace zaměstnanců ve vybraném hotelu.
Autor práce:
Repina, Margarita
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Němec, Otakar
Osoba oponující práci:
Velinov, Emil
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je zkoumaní a analýza faktoru motivace zaměstnanců vybraného hotelu, jejich spokojenosti se současnou situaci na pracoviště a následující navrhovaní metod zvýšení motivace personálů. Lidský kapitál – zaměstnanci jsou hlavním zdrojem jakékoli organizace. Správný management lidským kapitálem je zdrojem konkurenceschopnosti každého podniků. Cíle této diplomové práce jsou dosaženy díky kvalitativní analýze která byla provedena v hotelu. Přínosem této práce je seznam doporučení pro vedoucí hotelu, které působí ke zvýšení motivace personálů spokojenosti pracovníků a tím snížení jejích fluktuace.
Klíčová slova:
stimulace; Motivace; hotelnictví ; zaměstnanci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra personalistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 7. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
03.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70202_xrepm08.pdf [1,43 MB]
Veřejná příloha:
20451_xrepm08.xlsx [38,83 kB]
Oponentura:
66839_d003292.pdf [250,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
70202_nemeco.pdf [102,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70202/podrobnosti