Tvorba ceny dokumentární fotografie na trhu umění v České republice po roce 2000

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tvorba ceny dokumentární fotografie na trhu umění v České republice po roce 2000
Autor práce:
Fialová, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hucková, Barbara
Osoba oponující práci:
Prokůpek, Marek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor’s thesis focuses on theoretical approaches to the pricing of documentary photography and factors affecting its price levels. The aim of this work is to verify theoretical knowledge through the Czech art market. The first part of the work defines an economic theory of pricing, approaches to pricing in the primary and the secondary market and factors that, according to the literature, have an impact on the price levels. Afterwards, theoretical knowledge is verified through the Czech art market from the perspective of photographers, employees of auction houses, a private collector, a theorist of photography and an expert. The final part of this work describes which factors are important for the pricing of documentary photography in the Czech art market, approaches to pricing and the structure of the local market. This work provides a general insight into an issue that has not yet been described in depth in the Czech area.
Klíčová slova:
documentary photography; art market; factors; price; contemporary photography

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2020
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
28.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72588_fiak00.pdf [3,98 MB]
Oponentura:
67096_xprom59.pdf [43,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
72588_hucb00.pdf [368,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72588/podrobnosti