Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Republika Srbsko: Politický a ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie

Autor práce: Djordjev, Jovana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Abrhám, Josef
Osoba oponující práci: Jelínek, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Republika Srbsko: Politický a ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Celkový politický a ekonomický vývoj Republiky Srbska je ovlivněn samotným regionem Balkánu, v jehož centrální části Srbsko leží. Celá historie Balkánského teritoria je až do současnosti provázena konflikty, majících různé příčiny.Konflikty měly buď etnický a náboženský charakter nebo obyvatelé Balkánu bojovali za osvobození zemí od nadvlády, nežádoucích politických systémů, a dokonce i kvůli nátlaku z vnějšku -- například územním sporům. Období existence SFRJ je pro balkánský region klidné období a pro svazové republiky, včetně Srbska, velmi prosperující. Za vlády Josipa Broza Tita, SFRJ měla jednu z nejprestižnějších pozic ve světě.Po Titově smrti došlo k hospodářské krizi a nárůstu nacionalismu uvnitř svazových republik. Kromě toho začaly v Srbsku ještě nepokoje v oblasti Kosova. Po vyhlášení nezávislosti svazových republik na začátku 90. let a bohužel i občanských válek, pouze Srbsko a Černá Hora zůstávaly součástí Jugoslávie. Název byl změněn na Svazovou republiku Jugoslávie a byly převzaty všechny dluhy SFRJ. Situaci, kdy došlo k odtržení ostatních republik od Jugoslávie, chtělo využít i Kosovo na samém konci 20. století. V roce 1999 se SR Jugoslávie stala terčem leteckých útoků ze strany NATO. Hlavní převrat politické a ekonomické situace nastal v roce 2000, kdy došlo k pádu Miloševićová režimu, který byl hlavním aktérem srbské politické scény od samého počátku krize v SFRJ a zahájení období transformace. Od této doby je prioritou Srbska integrace do Evropské unie a zachování své integrity a vlastního území. Srbsko kvůli událostem na Balkáně mělo zpoždění jak se zahájením transformačního období tak i se zapojením do Stabilizačního a asociačního procesu. Přestože proces SAP pro země západního Balkánu byl spuštěn v roce 2000, Srbsko se do samotného procesu zapojilo až v roce 2003. V dubnu 2008 byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda, která byla schválena v září srbským parlamentem.
Klíčová slova: Srbsko; politický vývoj Srbska; Srbsko a EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Republika Srbsko: Politický a ekonomický vývoj a integrace v rámci Evropské unie
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Celkový politický a ekonomický vývoj Republiky Srbska je ovlivněn samotným regionem Balkánu, v jehož centrální části Srbsko leží. Celá historie Balkánského teritoria je až do současnosti provázena konflikty, majících různé příčiny.Konflikty měly buď etnický a náboženský charakter nebo obyvatelé Balkánu bojovali za osvobození zemí od nadvlády, nežádoucích politických systémů, a dokonce i kvůli nátlaku z vnějšku -- například územním sporům. Období existence SFRJ je pro balkánský region klidné období a pro svazové republiky, včetně Srbska, velmi prosperující. Za vlády Josipa Broza Tita, SFRJ měla jednu z nejprestižnějších pozic ve světě.Po Titově smrti došlo k hospodářské krizi a nárůstu nacionalismu uvnitř svazových republik. Kromě toho začaly v Srbsku ještě nepokoje v oblasti Kosova. Po vyhlášení nezávislosti svazových republik na začátku 90. let a bohužel i občanských válek, pouze Srbsko a Černá Hora zůstávaly součástí Jugoslávie. Název byl změněn na Svazovou republiku Jugoslávie a byly převzaty všechny dluhy SFRJ. Situaci, kdy došlo k odtržení ostatních republik od Jugoslávie, chtělo využít i Kosovo na samém konci 20. století. V roce 1999 se SR Jugoslávie stala terčem leteckých útoků ze strany NATO. Hlavní převrat politické a ekonomické situace nastal v roce 2000, kdy došlo k pádu Miloševićová režimu, který byl hlavním aktérem srbské politické scény od samého počátku krize v SFRJ a zahájení období transformace. Od této doby je prioritou Srbska integrace do Evropské unie a zachování své integrity a vlastního území. Srbsko kvůli událostem na Balkáně mělo zpoždění jak se zahájením transformačního období tak i se zapojením do Stabilizačního a asociačního procesu. Přestože proces SAP pro země západního Balkánu byl spuštěn v roce 2000, Srbsko se do samotného procesu zapojilo až v roce 2003. V dubnu 2008 byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda, která byla schválena v září srbským parlamentem.
Klíčová slova: Srbsko; politický vývoj Srbska; Srbsko a EU

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 5. 2008
Datum podání práce: 31. 12. 2008
Datum obhajoby: 20.01.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce16471_xdjoj01.pdf [1,01 MB]
Oponentura9137_xjelt07.pdf [22,88 kB]
Hodnocení vedoucího16471_abrham.doc [71,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/16471/podrobnosti