Současný filmový divák: výzkum účastníků projektu European Film Challenge

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současný filmový divák: výzkum účastníků projektu European Film Challenge
Autor práce:
Syreskina, Ekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Zelený, Martin
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je charakterizovat současného filmového diváka, jeho postoje ke sledování filmů v kině a doma, jaké faktory jsou pro něj nejpodstatnější při výběru filmu a jaké sociologické charakteristiky ovlivňují jeho chování. Pomocí analýzy sekundárních zdrojů, rešerše předmětné literatury a realizace primárního kvantitativního výzkumu účastníků projektu European Film Challenge se budou hledat odpovědi na vymezené výzkumné otázky a ověří se stanovené hypotézy. V závěru práce se vyhodnotí nejdůležitější výsledky výzkumu, které souvisí s frekvencí návštěv kin a domácím sledováním filmové tvorby, s postoji k faktorům ovlivňujícím výběr filmu ke zhlédnutí, žánrovými preferencemi a sociodemografickými charakteristikami respondentů.
Klíčová slova:
filmové publikum; European Film Challenge; filmový divák

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra Arts managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
10.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72206_syre01.pdf [804,95 kB]
Oponentura:
67442_xzelm00.pdf [124,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
72206_hanj01.pdf [80,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72206/podrobnosti