Současný filmový divák: výzkum účastníků projektu European Film Challenge

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Současný filmový divák: výzkum účastníků projektu European Film Challenge
Autor práce:
Syreskina, Ekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Hanzlík, Jan
Osoba oponující práci:
Zelený, Martin
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this work is to characterize the contemporary moviegoer, his attitude to movie-watching at the cinema and at home, what factors are decisive when he chooses a film and what sociological characteristics influence his behaviour. After the analysis of secondary sources, the search of the existing literature and the implementation of the primary quantitative research on the participants of European Film Challenge project, the answers to the defined research questions will be sought and the established hypotheses will be verified. At the end of the thesis, the most important research results will be evaluated. They are related to the frequency of cinema-visiting and movie-watching at home, factors influencing the choice of a film to watch, genre preferences and socio-demographic characteristics of respondents.
Klíčová slova:
film audience; moviegoer; European Film Challenge

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 12. 2019
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
10.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72206_syre01.pdf [804,95 kB]
Oponentura:
67442_xzelm00.pdf [124,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
72206_hanj01.pdf [80,76 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72206/podrobnosti