Recruitment in small japanese company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Recruitment in small japanese company
Autor práce:
Jarošová, Ilona
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Jindřich, Tomáš
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců v japonkském prostředí. Popisované téma zahrnuje průběh pohovorů a zkušenosti personálních agentur s japonskými společnostmi. Dále obsahuje doporučení specifických kroků pro analyzovanou společnost. Hypotézou práce je, že japonské společnosti nejsou při získávání zaměstnanců příliš úspěšné a nemají dostatek kandidátů. Všechny tyto faktory kombinované s podceňováním HR vedou k velké fluktuaci v pobočkách japonských společností.
Klíčová slova:
japonské malé společnosti; personalistika; získávání a výběr

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 11. 2007
Datum podání práce:
29. 8. 2008
Datum obhajoby:
11.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13870_xzemi02.pdf [249,94 kB]
Oponentura:
7878_Jindřich.doc [57,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
13870_zdvorak.doc [56,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13870/podrobnosti