Private Equity a veřejná emise akcií a dluhopisů jako zdroje financování podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Private Equity a veřejná emise akcií a dluhopisů jako zdroje financování podniku
Autor práce:
Slabý, Jindřich
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kříž, Radim
Osoba oponující práci:
Labancz, Ladislav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou financování podniků prostřednictvím tzv. alternativních zdrojů, tedy pomocí Private Equity a veřejných emisí akcií a dluhopisů. V první části jsem vysvětlil základní pojmy a charakterizoval český kapitálový trh a jeho strukturu. Následující tři části se zabývají po řadě jednotlivými druhy financování, přičemž obsahují teoretické vymezení daného problému a jeho aspektů, charakteristiku stavu daného segmentu a možností pro zlepšení situace, případně pozitiv a negativ těchto zdrojů financování pro podniky. Část týkající se Private Equity je navíc doplněna konzultacemi s odborníky pohybujícími se v tomto odvětví.
Klíčová slova:
veřejná emise dluhopisů; veřejná emise akcií; Private Equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 11. 2008
Datum podání práce:
30. 5. 2009
Datum obhajoby:
27.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16810_xslaj36.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
9523_Labancz.doc [54,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
16810_rkriz.doc [56,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16810/podrobnosti