Reforma vlastnických vztahů ve zdravotnickém systému a její souvislosti s financováním zdravotnictví

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Reforma vlastnických vztahů ve zdravotnickém systému a její souvislosti s financováním zdravotnictví
Autor práce:
Dlabačová, Helena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Durdisová, Jaroslava
Osoba oponující práci:
Munzi, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou reformy veřejné správy, která spočívá v převodu bývalých okresních nemocnic na nemocnice krajské a organizačně-právním postavením nemocnic a jejich transformací z příspěvkových organizací na akciové společnosti. Cílem diplomové práce bylo provést analýzu hospodaření, výkonnosti a kapacit nemocnic ve Středočeském kraji a u konkrétní nemocnice "Oblastní nemocnice Kladno, a.s." provést finanční analýzu a pokusit se ji porovnat s průměrem nemocnic ve Středočeském kraji. Pro analýzu nemocnic Středočeského kraje bylo využíváno dat z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a finanční analýza Oblastní nemocnice Kladno, a.s. byla analyzována z rozvah, výkazů zisků a ztrát od roku 2003 do roku 2007, interních podkladů nemocnice a z rozhovorů s ředitelem nemocnice a vedoucí ekonomického odboru. Z finanční analýzy Oblastní nemocnice Kladno, a.s. a s porovnáním situace nemocnic ve Středočeském kraji vyplynulo, že analyzovaná nemocnice má podobný vývoj jako trend ve Středočeském kraji a v celé EU. Zkoumaná nemocnice se nesnaží snižovat náklady nemocnice na úkor zhoršení zdravotní péče pacientů. Naopak se snaží zvyšovat kvalitu a rozsah poskytované péče, která by měla přinést dodatečné příjmy do nemocnice. Vedení nemocnice se stává více odpovědné a toto se projevuje v průhlednějším účetnictví a povinném provádění auditu.
Klíčová slova:
privatizace; transformace; finanční analýza; reforma veřejné správy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
4. 1. 2008
Datum podání práce:
20. 8. 2008
Datum obhajoby:
24.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13748_xdlah01.pdf [4,63 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13748/podrobnosti