Globální granty v neziskovém sektoru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Globální granty v neziskovém sektoru
Autor práce:
Honců, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khendriche Trhlínová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Kadeřábková, Jaroslava
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce zpracovává problematiku Globálního grantu v neziskovém sektoru poskytovaného v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II hlavní město Praha. Globální grant je zjednodušené grantové schéma, je poskytován neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti, které se zaměřují na poskytování služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením. Diplomová práce vymezuje teoretický rámec všech souvislostí pro pochopení problematiky. Definuji zde neziskový sektor, neziskové organizace, jejich financování, regionální politiku Evropské unie, jejímž nástrojem je Evropský sociální fond, z kterého jsou poskytovány prostředky právě pro Globální grant. Dále práce zpracovává problematiku Globálního grantu. Zabývá se postupem schvalování projektů v rámci grantu a analýzou Globálního grantu, schvalování, monitorovacích indikátorů, postavení a dopadům Globálního grantu na neziskové organizace.
Klíčová slova:
Evropská unie; Globální grant; Neziskové organizace; Evropský sociální fond; Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Hospodářská politika a správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 6. 2008
Datum podání práce:
30. 1. 2009
Datum obhajoby:
14.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16767_xhonm03.pdf [45,02 MB]
Oponentura:
9075_kaderj.doc [112,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
16767_trhlinz.doc [116,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16767/podrobnosti