Strategické aliance leteckých společností

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategické aliance leteckých společností
Autor práce:
Eretová, Iva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Turnerová, Lenka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce "Strategické aliance leteckých společností" popisuje globální aliance z jejich teoretické i praktické stránky. Důraz je kladen na České aerolinie a jejich vstup do aliance SkyTeam. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí zahrnující charakteristiku strategických aliancí, současná alianční uskupení a posouzení vstupu ČSA do SkyTeamu.
Klíčová slova:
SkyTeam; České aerolinie; aliance

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 11. 2008
Datum podání práce:
30. 12. 2008
Datum obhajoby:
21.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
16600_xerei01.pdf [3,04 MB]
Hodnocení vedoucího:
16600_kheler.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/16600/podrobnosti