Simulation of the policies of communication from the position of Information manager

Autor práce:
Velehradský, Petr
Typ práce:
Diplomová práce
Vedoucí práce:
Mildeová, Stanislava
Osoba oponující práci:
Rafaj, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Simulation of the policies of communication from the position of Information manager
Typ práce:
Master thesis
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Managerial simulators enable us to experiment easily with all possible variants of alternative decisions. This facilitates the process of assessing the effective policies and strategies formed by the managers. The creation of simulators based on the principles of system dynamics in the background is the main point of interest of this diploma thesis. This paper is focused on building a simulator which would simulate policies of communication from the position of Information manager, depending on the variable settings of its parameters. The structure of the model and the parametrization of the simulator comes from practical experiences from the company called NETservis s.r.o., which specializes on the development of internet applications for large international companies. The simulator is therefore intended for the simulation of policies in this particular company, however can also serve as a referential model and be used by other companies.
Klíčová slova:
Policies of Communication; Optimization; Information Manager; Simulative Model; System dynamics; Managerial Simulator; Project Management; Communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Informační management

Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program

Jméno přidělované hodnosti:
Ing.

Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague

Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics

Název katedry:
Department of Systems Analysis

Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 1. 2008

Datum podání práce:
5. 5. 2008

Datum obhajoby:
18.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
10194_velp01.pdf [1,58 MB]

Oponentura:
8191_Rafaj.pdf [35,68 kB]

Hodnocení vedoucího:
10194_mildeova.pdf [43,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/10194/podrobnosti