Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Brand equity v kategorii jogurtů na českém trhu.

Autor práce: Flodrová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Postler, Milan
Osoba oponující práci: Harmon, Lenka

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Brand equity v kategorii jogurtů na českém trhu.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Práce se zabývá přístupy k měření hodnoty / ekvity značky z pohledu zákazníka a firmy. V praktické části analyzuje ekvitu vybraných značek jogurtů metodami Equity Builder a Brand Power a formuluje doporučení pro rozvoj ekvity jednotlivých značek.
Klíčová slova: jogurty; ekvita značky; hodnota značky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Brand equity v kategorii jogurtů na českém trhu.
Překlad názvu: Brand equity in yoghurts product category on Czech market
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Thesis deals with the subject of brand value / equity. In the application part equity of selected brands of yoghurts is measured using Equity Builder and Brand Power methodologies and recommendations for their brand equity growth are given.
Klíčová slova: joghurts; brand value; brand equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 12. 2008
Datum podání práce: 19. 12. 2008
Datum obhajoby: 19.01.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce17436_xflot01.pdf [2,72 MB]
Hodnocení vedoucího17436_postler.doc [56,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/17436/podrobnosti