Zkrácení celkové průběžné doby u automobilového výrobce v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Možný přínos řešení na úrovni Supply Chain Škoda Auto a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zkrácení celkové průběžné doby u automobilového výrobce v zájmu zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Možný přínos řešení na úrovni Supply Chain Škoda Auto a.s.
Autor práce:
Paclt, Ondřej
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pernica, Petr
Osoba oponující práci:
Čurda, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Práce studuje integrované logistické řetězce a jejich specifika v automobilovém průmyslu a hledá cesty k jejich racionalizaci. Snaží se nalézt způsoby zkrácení celkové průběžné doby, a to konkrétně u automobilového výrobce za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Zaměřuje se identifikaci míst v jeho Supply Chain, kde může vzniknout chyba či zdržení v procesu vyřízení objednávky a také na možnost usměrňovat výkyvy v poptávce. Zkoumá faktory, které celkovou průběžnou dobu speciálně v automobilovém průmyslu ovlivňují. Na základě zjištěných informací navrhuje opatření a doporučení, které tuto otázku řeší v souladu se současnými trendy a zohledňuje také přání a požadavky zákazníků při koupi nového vozu.
Klíčová slova:
štíhlá výroba; průběžná doba; The 3DayCar Programme

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra logistiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2008
Datum podání práce:
1. 12. 2008
Datum obhajoby:
27.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15281_xpaco01.pdf [294,51 kB]
Oponentura:
9526_Čurda.pdf [409,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
15281_pernica.doc [48,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15281/podrobnosti