Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza
Autor práce:
Vojáčková, Květa
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Adamcová, Lenka
Osoba oponující práci:
Honajzrová Banús, Shirley C.
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Cílem této práce je prozkoumat ekonomiku Mexika, najít její silné stránky a slabiny a zjistit, jak země až doposud obstála v mezinárodní konkurenci. Nástrojem zvoleným pro tento účel je PEST analýza. PEST analýza umožňuje nahlédnout zemi ze čtyř různých úhlů, aby tak nakonec poskytla ucelený pohled. Jednotlivé skupiny faktorů, tj. faktory politické, ekonomické, sociální a technologické, nelze hodnotit odděleně. Jsou naopak propojené a vzájemně se ovlivňují. Pro ulehčení orientace bude každý zvolený faktor na konci popisu stávající situace zhodnocen. Vytyčí se tak výhody či problémy aktuálního stavu, případně budou navržena možná opatření vedoucí k jeho zlepšení. Závěr bude souhrnem všech zjištěných plus a mínus Mexika současně s náčrtem pravděpodobného vývoje do budoucna a návrhy na zlepšení.
Klíčová slova:
ekonomika; politika; Mexiko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 12. 2008
Datum podání práce:
12. 12. 2008
Datum obhajoby:
20.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13064_xvojk03.pdf [956,76 kB]
Oponentura:
9053_banuss.doc [59,00 kB]
Hodnocení vedoucího:
13064_adamcova.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13064/podrobnosti