Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza

Autor práce: Vojáčková, Květa
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Adamcová, Lenka
Osoba oponující práci: Honajzrová Banús, Shirley C.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této práce je prozkoumat ekonomiku Mexika, najít její silné stránky a slabiny a zjistit, jak země až doposud obstála v mezinárodní konkurenci. Nástrojem zvoleným pro tento účel je PEST analýza. PEST analýza umožňuje nahlédnout zemi ze čtyř různých úhlů, aby tak nakonec poskytla ucelený pohled. Jednotlivé skupiny faktorů, tj. faktory politické, ekonomické, sociální a technologické, nelze hodnotit odděleně. Jsou naopak propojené a vzájemně se ovlivňují. Pro ulehčení orientace bude každý zvolený faktor na konci popisu stávající situace zhodnocen. Vytyčí se tak výhody či problémy aktuálního stavu, případně budou navržena možná opatření vedoucí k jeho zlepšení. Závěr bude souhrnem všech zjištěných plus a mínus Mexika současně s náčrtem pravděpodobného vývoje do budoucna a návrhy na zlepšení.
Klíčová slova: ekonomika; politika; Mexiko

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mexiko na počátku nového tisíciletí: PEST analýza
Překlad názvu: Mexico at the beginning of the new millennium: PEST analysis
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this essay is a survey of the Mexican economy. Its strong points and weaknesses shall be found and the international competitiveness of the country will be explored. The instrument of the survey is PEST analysis. The PEST analysis helps to explore the economy from four points of view in order to get a complex image of the country. Several factors, political, economical, social and technological ones, have to be judged together because they influance each other. AT the end of description of each factor, there will be a review of the situation. Problems of the economy will be found, the estimation of future development will be made, eventually innovation suggestions will be placed.
Klíčová slova: economy; Mexico; politics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2008
Datum podání práce: 12. 12. 2008
Datum obhajoby: 20.01.2009
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce13064_xvojk03.pdf [956,76 kB]
Oponentura9053_banuss.doc [59,00 kB]
Hodnocení vedoucího13064_adamcova.doc [57,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/13064/podrobnosti