Exotické opcie (Digitály a bariery)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Exotické opcie (Digitály a bariery)
Autor práce:
Fečko, Michal
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Málek, Jiří
Osoba oponující práci:
Witzany, Jiří
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Main objective of this diploma thesis is to point out to the advantages related to the applications of Exotic options and show that we have to be aware of complexities which arise in hedging such products. There exists a quantity of different Exotic options products so the first chapter is dedicated to its basic classification, although not all instruments were included, as some are very specific. According to the application of options, we took out the most used Exotic options. The number one in the Exotic options world, are the Barrier options, followed by Digital options
Klíčová slova:
Exotic options; barrier options; binary; options; digital options

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2008
Datum podání práce:
5. 9. 2008
Datum obhajoby:
18.09.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
13945_xfecm01.pdf [663,24 kB]
Veřejná příloha:
968_xfecm01.zip [260,46 kB]
Oponentura:
8182_witzanyj.pdf [46,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
13945_malek.doc [23,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/13945/podrobnosti