Osobní a rodinné finance

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Osobní a rodinné finance
Autor práce:
Zub, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Schönfeld, Jaroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
V práci se snažím zamýšlet nad potřebou elementárních znalostí o finančních produktech, věnuji pozornost základním rizikům ohrožujícím naše peníze a popisuji vybrané kategorie od forem spoření, investic a pojištění po netradiční formy investování, kde se detailněji věnuji serióznímu pohledu do světa hazardu.
Klíčová slova:
Finanční produkty; Hazard; Casina

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2008
Datum podání práce:
31. 12. 2008
Datum obhajoby:
27.01.2009

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
15065_xzubs00.pdf [828,62 kB]
Oponentura:
8940_schj02.pdf [29,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
15065_smrckal.pdf [97,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/15065/podrobnosti