Imigrační a integrační politika Francouzské republiky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Imigrační a integrační politika Francouzské republiky
Autor práce:
Kratochvílová, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Eichler, Jan
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Práce popisuje historickou zkušenost Francie s přistěhovalectvím. V průběhu jeden a půl století zachycuje proměny jak v charakteru imigrace do této země, tak ve způsobu vnímání přistěhovalců ve společnosti. Mapuje výkyvy v přistěhovalecké politice zapříčiněné vnějšími okolnostmi a tradičně odlišným postojem politické levice a pravice k dané otázce. Dále uvádí, jak způsob vzniku a sebepojetí francouzského národa determinovaly asimilacionistický integrační model, který ovšem, jak se dnes ukazuje, selhává v případě integrace početné muslimské komunity a potomků afrických přistěhovalců.
Klíčová slova:
sekulární stát; muslimové; integrace; imigrace; Francie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2006
Datum podání práce:
30. 11. 2006
Datum obhajoby:
23.01.2007

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
3968_xkrap29.pdf [442,82 kB]
Oponentura:
1441_ves.pdf [22,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
3968_eicj01.pdf [10,91 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/3968/podrobnosti