CR´s Entry into the Euro Area in the Light of Structural and Cyclical Coordination

Thesis title: Vstup ČR do eurozóny z hlediska strukturální a cyklické sladěnosti
Author: Pluhař, Leoš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěpánek, Zdeněk
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce zaměřená na vstup ČR do eurozóny z hlediska strukturální a cyklické sladěnosti ekonomiky eurozóny a ČR se pokouší analyzovat možnosti a omezení přizpůsobovacích mechanismů působících v rámci měnové unie. Část následující po úvodu se věnuje teoretickým východiskům a institucionálnímu rámci přistoupení včetně vyhodnocení konvergenčních kritérií. Další část je zaměřena na vyhodnocení stupně cyklické a strukturální sladěnosti. Diplomová práce vychází z hypotézy, že ztráta kurzové politiky a tedy flexibilního měnového kurzu jako nástroje hospodářské politiky nebude spojena s výraznými negativními dopady po vstupu do eurozóny. Text je vybaven tabulkami a grafy převzatými převážně z webových stránek ČNB.
Keywords: Česká republika; eurozóna; konvergence; režim měnového kurzu; opjtimální měnové oblasti; přizpůsobovací mechanismy
Thesis title: CR´s Entry into the Euro Area in the Light of Structural and Cyclical Coordination
Author: Pluhař, Leoš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěpánek, Zdeněk
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: