Analysis of culture enviroment in chosen country from the marketing viewpoint

Thesis title: Analýza kulturního prostředí vybrané země z hlediska marketingu
Author: Svoboda, Jan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Mottlová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce bylo shodnocení vývoje kulturní prostředí mezi nejmladší generací v Číně. Srovnání tradičních hodnot se změnami, které se odehrávají ve společnosti v současnosti a přibližují je tak podobě ve vyspělých státech. Důraz je kladen možnost oslovit mladou čínskou generaci pomocí médií, především televizního vysílání a internetu a ovlivnit tak jejich nákupní chování.
Keywords: životní styl; tradice; komunikace; mládež; kultura; Čína
Thesis title: Analysis of culture enviroment in chosen country from the marketing viewpoint
Author: Svoboda, Jan
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koudelka, Jan
Opponents: Mottlová, Libuše
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 12. 2006
Date of submission: 16. 12. 2006
Date of defense: 7. 2. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/4261/podrobnosti

Files for download

    Last update: