Are differences between Czech and British Public Private Partnership related to the necessities of their economics?

Thesis title: Odpovídají rozdíly českých a britských Public Private Partnership rozdílným potřebám jejich ekonomik?
Author: Španerová, Zuzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Tegze, Miron
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem diplomové práce ?Odpovídají rozdíly českých a britských Public Private Partnership rozdílným potřebám jejich ekonomik?? je analyzovat Public Private Partnership procesy v České republice a Velké Británii, a to z hlediska institucionálního a legislativního zabezpečení. První část diplomové práce podává ucelený obraz o spolupráci soukromého a veřejného sektoru formou PPP. Druhá část se zabývá vývojem a současnou situací v České republice v oblastech legislativního a institucionálního uspořádání PPP procesů. Třetí část je obdobou druhé části, je zde ale analyzována Velká Británie. Poslední kapitola Rozdíly v procesu Public Private Partnership/Public Finance Initiative ve Velké Británii a v České republice směřuje k naplnění hlavního cíle diplomové práce, tedy nalezení rozdílů mezi českými a britskými PPP a jejich zdůvodnění s ohledem na potřeby ekonomik.
Keywords: Public Private Partnership; Private Finance Initiative; veřejný statek; soukromý sektor; veřejný sektor; transfer rizika
Thesis title: Are differences between Czech and British Public Private Partnership related to the necessities of their economics?
Author: Španerová, Zuzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Tegze, Miron
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: