Public Private Partnership as an Alternative Method of Financing Highway Infrastructure in the Czech Republic

Thesis title: Public Private Partnership jako alternativní možnost financování dálniční infrastruktury v ČR
Author: Chovanec, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je členěna na tři části. V první části je popsána teorie k oblasti dálniční infrastruktury, faktory umožňující její optimální využití, se zaměřením na odpovídající financování, formy veřejného, soukromého a veřejno-soukromého zabezpečení.V druhé části je provedena analýza koncepce Public Private Parnership a komparace s konvenčním financováním dálniční infrastrukuty. V závěrečné části jsou formulována doporučení nezbytných podmínek pro úspěšnou realizaci projektů Public Private Partnership, zahrnující transparentnost projektů, potřebu podpory od vlády, rozdělení rizik, zakotvení právního rámce. Jsou zdůrazněna omezení použití koncepce Public Private Partnership a nenahraditelnost konvenční veřejné zakázky pro páteřní sítě dopravní infrastruktury.
Keywords: Public Private Partnership; financování dopravní infrastruktury; konvenční veřejné zakázky; alternativní možnosti financování
Thesis title: Public Private Partnership as an Alternative Method of Financing Highway Infrastructure in the Czech Republic
Author: Chovanec, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ševčík, Miroslav
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: