-

Thesis title: Vybrané možnosti práce z domova a mimo stálé pracoviště
Author: Kesl, Vladimír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Žid, Norbert
Opponents: Krátoška, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi a způsoby, jakými lze v dnešní době pracovat z domova. Definuje a osvětluje jednotlivé pojmy, které s touto problematikou úzce souvisí, protože je tato oblast zatím v literatuře jen velmi nejednoznačně popsána. Základním cílem této práce je pokus vymezit práci z domova a mimo stálé pracoviště. Druhým cílem je ukázat vzory takovéto práce a upozornit na její pozitiva a negativa. Dalším cílem je ukázat jednotlivé možnosti, kterými lze tento model práce či podnikání realizovat. Po úvodní kapitole, která definuje základní pojmy, následuje druhá část práce, která řeší možné postupy při realizaci práce z domova. Třetí část práce je zároveň nejobsáhlejší a je věnována zkušenostem a konkrétním příkladům nabídek na práci z domu.
Keywords: práce z domu; telecommuting; hot-desking; teleworking; homeworking

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 5. 2007
Date of submission: 1. 6. 2007
Date of defense: 11. 6. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/5185/podrobnosti

Files for download

    Last update: