Lipno nad Vltavou tourism development analysis

Thesis title: Analýza rozvoje cestovního ruchu v Lipně nad Vltavou
Author: Šašková, Darie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce navazuje na průzkum spokojenosti návštěvníků uskutečněný v Lipně nad Vltavou v letní sezóně 2007, jehož cílem bylo odhalit, jakým způsobem hodnotí turisté nabídku cestovního ruchu v obci a jaké má podle nich nedostatky. Tato práce charakterizuje Lipno nad Vltavou jako významně se rozvíjející destinaci cestovního ruchu a analyzuje kvantitativní i kvalitativní vývoj nabídky cestovního ruchu (suprastruktury i infrastruktury) během posledních tří let, tj. od původního průzkumu v roce 2007. Hlavním cílem práce je zjistit, jakým způsobem se odrazil nedávný rozvoj destinace v subjektivním hodnocení návštěvníků, zda a do jaké míry byly odstraněny nedostatky odhalené v průzkumu z roku 2007 a zda se případně z pohledu návštěvníků objevily nedostatky nové. Práce tedy nehodnotí rozvoj cestovního ruchu v destinaci komplexně, nýbrž z pohledu návštěvníka, jeho požadavků a potřeb. Součástí práce je také analýza dopadů rozvoje cestovního ruchu na ekonomiku obce a její obyvatele.
Keywords: cestovní ruch; analýza; destinace; rozvoj
Thesis title: Lipno nad Vltavou tourism development analysis
Author: Šašková, Darie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis follows the original visitors satisfaction survey carried out in Lipno nad Vltavou in summer 2007, which aimed to discover how tourists evaluated tourism services in this village and what they found unsatisfactory. This paper describes Lipno nad Vltavou as a significantly growing tourist destination and analyzes both quantitative and qualitative aspects of tourism supra and infrastructure development within the last three years, i.e. since the original survey in 2007. The main aim is to find out how the recent development si reflected in subjective visitors' evaluation, whether and to what extent the deficiencies revealed in 2007 have been eliminated, and if appropriate, what new weaknesses have been discovered from the perspective of visitors. The thesis does not evaluate the development of tourism destination in a complex way but in terms of visitor's needs. The work is also to analyze the impacts of tourism development on the economy of the village and its residents.
Keywords: development; analysis; destination; tourism

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 6. 2010
Date of submission: 5. 12. 2010
Date of defense: 26. 1. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27073/podrobnosti

Files for download

    Last update: