The export policy of Czech republic towards China, Kazakhstan and Georgia

Thesis title: Exportná politika ČR do vybraných krajín: Čína, Kazachstan, Gruzínsko
Author: Timková, Lucia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Plchová, Božena
Opponents: Müllerová, Františka
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá exportnou politikou ČR do vybraných krajín: Čína, Kazachstan, Gruizínsko. Cíeľom je analýza a zhodnotenie do akej miery sú vybrané krajiny pokryté v koncepte proexportnej politiky ČR zameranej na tri základné oblasti - finančnú, poistnú a informačnú podporu českých exportérov zo strany štátneho sektora. Prácu je možno rozdliť na teoretickú a analytickú časť. Teoretická časť zahŕňa prvé tri kapitoly, ktoré pojednávajú o zahranično-obchodnej politike ČR po vstupe do EU, ekonomickej charakteristike jednotlivých krajín a ich obchodnej a ekonomickej spolupráci s ČR. Analytickej časti je venovaná finálna štvrtá časť o proexportní politike ČR do vybraných teritórií.
Keywords: ČR; proexportná; Čína; Gruzínsko; Kazachstan
Thesis title: Exportní politika České republiky do vybraných zemí: Čína, Kazachstán, Gruzie
Author: Timková, Lucia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Plchová, Božena
Opponents: Müllerová, Františka
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá exportní politikou ČR do vybraných zemí: Čína, Kazachstán, Gruizie. Cílem je analýza a zhodnocení do jaké míry jsou vybrané země pokryté v koncepte proexportní politiky ČR zaměřené na tři základní oblasti - finanční, poistnou a informační podporu českých exportéru ze strany státniho sektora. Práce je možné rozdělit na teoretickou a analytickou část. Teoretická část zahrnuje prvé tři kapitoly, které pojednávají o zahraničně-obchodní politice ČR po vstupu do EU, ekonomické charakteristice jednotlivých zemí a ich obchodní a ekonomické spolupráci s ČR. Analytické části je věnovaná finálni čtvrtá část o proexportní politice ČR do vybraných teritórií.
Keywords: Kazachstán; Čína; ČR; Gruzie; proexportní
Thesis title: The export policy of Czech republic towards China, Kazakhstan and Georgia
Author: Timková, Lucia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Plchová, Božena
Opponents: Müllerová, Františka
Thesis language: Slovensky
Abstract:
This bachelor thesis is about the export policy of the Czech republic in regards to China, Kazakhstan and Georgia. The main objective of this study is the analysis and the evaluation of the proexport policy focusing specifically on three areas of support - finances, insurance and information. The paper has been divided into two parts: theoretical and analytical part. Theoretical part contains three chapters - foreign policy of Czech republic after joining EU, economy characteristics of each country and their trade and economic relations with the Czech republic. The analytical part of this paper is conducted in the last chapter that examines proexport policy of CR towards each country.
Keywords: China; proexport; Kazakhstan; Georgia; Czech republic

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 2. 2011
Date of submission: 15. 5. 2011
Date of defense: 30. 5. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/30668/podrobnosti

Files for download

    Last update: