The analysis of succes of the german labour market reform in the context of the economic crisis

Thesis title: Analýza úspěšnosti reforem trhu práce v Německu i v kontextu hospodářské krize
Author: Lad, Richard
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Durdisová, Jaroslava
Opponents: Kubelková, Karina
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se orientuje na problém vysoké nezaměstnanosti, která je spojena s neefektivní a neúčinnou politikou zaměstnanosti. Cílem práce je zhodnocení možnosti aplikace reforem s výrazně aktivizujícími prvky orientovanými na poskytnutí kvalitních pracovních programů úřadem práce, motivaci nezaměstnaných a ochotou tvorby pracovních míst podnikateli v sociálně orientovaném státě. Jedním z příkladů takovéhoto postupu je německý trh práce, který řešil problém nezaměstnanosti radikálními reformami známými jako Hartz I-IV. Dosavadní stav zhodnocený ostatními autory je kritický k úřadu práce a stálé dlouhodobé nezaměstnanosti. Ambicí předkládané práce je na základě statisticko-analytických nástrojů aplikovaných na indikátory trhu práce zhodnotit realitu německého trhu práce za poslední desetiletí a ohlédnout se za výsledky vykazované německým trhem práce během hospodářské krize vzhledem k jeho odolnosti a flexibilitě.
Keywords: flexibilita; trh práce; reforma; politika zaměstnanosti
Thesis title: The analysis of succes of the german labour market reform in the context of the economic crisis
Author: Lad, Richard
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Durdisová, Jaroslava
Opponents: Kubelková, Karina
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on a problem of a high unemployment that is connected with unefficient and uneffective employment policy. The aim of this thesis is to review the possibility of the usage of several types of reforms with highly activating elements on the employment policy in a strong social focused state. First, reforms focused on high quality job programmes made by the employment office; second, programmes dealing with motivation of unemployed persons and, finally, reforms on creating of new working possitions by bussinessmen. An example of such reforms has been presented by the german labour market, which dealt with the problem of high unemployment by a number of radical reforms called Hartz I-IV. The reviews on the recent state of the german employment market made by other authors are very critical to the outcome of these reforms. Ambitions of this thesis are to review the reality of the german labour market in the last decade using the methods of statistically-analytic tools applied on the labour market indicators and to look back to the results of the german labour market during the economic crisis focusing on its stability and flexibility.
Keywords: employment policy; labour market; flexibility; reform

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 12. 2010
Date of submission: 10. 5. 2011
Date of defense: 6. 6. 2011
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/29278/podrobnosti

Files for download

    Last update: