Australia and New Zealand: economic development and its impact on Asia-Pacific and European Union relations

Thesis title: Austrália a Nový Zéland: ekonomický rozvoj a jeho dopad na vzťahy voči ázijskému Tichomoriu a Európskej únii
Author: Behunová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomického rozvoja Austrálie a Nového Zélandu na konci 80. a počas 90. rokov 20. storočia a jeho vplyvu na postavenia oboch krajín v regióne Ázie a Tichomoria. Práca je rozdelená na tri základné kapitoly. Prvá kapitola práce pojednáva o uskutočnených mikroekonomických a makroekonomických reformách na konci 80. a počas 90. rokov 20. storočia a diskutuje o situácii v krajinách pred a po ich vykonaní. Druhá kapitola analyzuje históriu a súčasný stav vzájomných vzťahov Austrálie a Nového Zélandu s krajinami a regionálnymi zoskupeniami v ázijsko-tichomorskom regióne (Čína, Japonsko, Južná Kórea, APEC, ASEAN a EAS). Táto kapitola sa taktiež venuje oblastiam poskytujúcim potenciálny priestor na posilnenie vzájomných väzieb a spolupráce do budúcna. Po nej nasleduje, v tretej kapitole, analýza vzťahov oboch krajín, Austrálie i Nového Zélandu, s Európskou úniou a rozbor možností využitia týchto vzťahov na posilnenie postavenia Európskej únie v ďalekom regióne Ázie a Tichomoria.
Keywords: Nový Zéland; Austrália; ázijské Tichomorie; bilaterálne dohody; spolupráca; Európska únia
Thesis title: Austrálie a Nový Zéland: ekonomický rozvoj a jeho dopad na vztahy vůči asijskému Tichomoří a Evropské unii
Author: Behunová, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Hlavným cieľom diplomovej práce je zhodnotenie ekonomického rozvoja Austrálie a Nového Zélandu na konci 80. a počas 90. rokov 20. storočia a jeho vplyvu na postavenia oboch krajín v regióne Ázie a Tichomoria. Práca je rozdelená na tri základné kapitoly. Prvá kapitola práce pojednáva o uskutočnených mikroekonomických a makroekonomických reformách na konci 80. a počas 90. rokov 20. storočia a diskutuje o situácii v krajinách pred a po ich vykonaní. Druhá kapitola analyzuje históriu a súčasný stav vzájomných vzťahov Austrálie a Nového Zélandu s krajinami a regionálnymi zoskupeniami v ázijsko-tichomorskom regióne (Čína, Japonsko, Južná Kórea, APEC, ASEAN a EAS). Táto kapitola sa taktiež venuje oblastiam poskytujúcim potenciálny priestor na posilnenie vzájomných väzieb a spolupráce do budúcna. Po nej nasleduje, v tretej kapitole, analýza vzťahov oboch krajín, Austrálie i Nového Zélandu, s Európskou úniou a rozbor možností využitia týchto vzťahov na posilnenie postavenia Európskej únie v ďalekom regióne Ázie a Tichomoria.
Keywords: spolupráce; ázijské Tichomoří; Austrálie; Evropská unie; Nový Zéland; bilaterální dohody
Thesis title: Australia and New Zealand: economic development and its impact on Asia-Pacific and European Union relations
Author: Behunová, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Cihelková, Eva
Opponents: Bič, Josef
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of this paper is to evaluate the economic development of Australia and New Zealand at the end of the 1980's and beginning of the 1990's and its impact on both countries' status in the Asia-Pacific region. This study consists of three chapters. The first chapter deals with the undergone microeconomic and macroeconomic reforms at the end of the 1980's and throughout the 1990's and discusses the economic situation before and after the changes. The second chapter analyses the history of and current relations between Australia, New Zealand and countries and regional groups in the Asia-Pacific region (China, Japan, South Korea, APEC, ASEAN and EAS). The chapter also pays close attention to areas that have the potential to strengthen relations and cooperation in the future. The third chapter analyses Australia's and New Zealand's relationship with the European Union and investigates possibilities of strengthening the European Union's position in the Asia-Pacific region via EU-Australia-New Zealand relations.
Keywords: cooperation; Asia-Pacific; Australia; bilateral agreements; European Union; New Zealand

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 12. 2009
Date of submission: 15. 8. 2010
Date of defense: 12. 1. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/23800/podrobnosti

Files for download

    Last update: