Development of Schengen Information System

Thesis title: Vývoj Schengenského informačního systému
Author: Hamouzová, Helena
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Schengenský informační systém působí jako kompenzační nástroj Schengenu. Jedná se o databázi s obrovským množstvím informací, které využívají kompetentní orgány v každodenním provozu. Dnešní SIS funguje s malými úpravami podle pravidel Schengenu z roku 1990, ale protože se postupem času objevují nové hrozby, je také potřeba, aby se SIS novým změnám přizpůsobil. Bylo rozhodnuto o revizi stávajícího SIS a vytvoření nového Schengenského informačního systému druhé generace. Postupně byly předkládány funkce systému, časové plány na implementaci a finanční rozpočty, až nakonec v roce 2005 Evropská komise předložila právní návrhy na spuštění SIS II. Návrhy nebyly orgány EU, ani členskými zeměmi přijaty bez připomínek, a proto se v roce 2006 objevily nové návrhy. Do data odevzdání této diplomové práce se nepodařilo přijmout finální právní texty definující SIS II.
Keywords: SIS; SIS II; Schengen; Schengenské dohody; členské země Schengenu
Thesis title: Development of Schengen Information System
Author: Hamouzová, Helena
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents:
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní a evropská studia - diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty:
Department: Centre for Physical Education and Sport

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: