Banking regulation with the focus on the goals and the parts of this regulatory concept

Thesis title: Regulace bankovního trhu se zaměřením na cíle a oblasti regulace
Author: Poche, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Vejmělek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje současnému regulačnímu rámci bankovního trhu. Hlavní zaměření práce je na cíle a oblasti tohoto regulačního konceptu. Cílem této bakalářské práce je analyzovat jednotlivé regulační oblasti, které podléhají současnému regulačnímu rámci Basel II. Tyto oblasti jsou následně hodnoceny z pohledu své dostatečnosti. V případě, že jsou ohodnoceny jako příliš mírné či nedostatečné, je k nim doplněn návrh na vylepšení. V práci nechybí ani popis připravovaných změn v rámci Basel III, které obmění část současných regulačních pravidel. Pro větší přehlednost a snazší proniknutí do problematiky jsou v práci popsány základní prvky bankovní soustavy, ze kterých vychází podstata regulace a dohledu.
Keywords: bankovní soustava; bankovní regulace; centrální bankovnictví
Thesis title: Banking regulation with the focus on the goals and the parts of this regulatory concept
Author: Poche, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mandel, Martin
Opponents: Vejmělek, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with an actual concept of banking regulation and supervision. The main focus of this work is on the goals and the parts of this regulatory concept. These regulatory parts are analyzed in order to gain an outline of their sufficiency. In the case they are analyzed as insufficient, I add some recommendations how to improve them in my own opinion. In the work are also mentioned the prepared changes of Basel III concept, which will affect contemporary rules of regulation. For better orientation in this theme, there are also described the basic aspects of banking system, which are essential for the regulatory and supervisory part of this system.
Keywords: Banking System; Central Banking; Banking Regulation

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 12. 2011
Date of submission: 15. 5. 2012
Date of defense: 14. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/35226/podrobnosti

Files for download

    Last update: