The Českomoravská-Kolben-Daněk Company in the period 1945-1953

Thesis title: Závody ČKD Praha v letech 1945-1953
Author: Šebesta, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Szobi, Pavel
Opponents: Skřivan, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
Moje bakalářská práce pojednává o společnosti Českomoravská-Kolben-Daněk v letech 1945-1953. Práce se zaměřuje na proces poválečné přeměny podniku Českomoravská-Kolben-Daněk a následného znárodnění. Velká část práce je věnována poválečné rekonstrukci a vedení podniku pod národní správou, která končí vyhlášením národního podniku. Další část se zabývá samotným národním podnikem, jeho vývojem a reorganizací. Zde je záměrem popsat politické pozadí tohoto období. Později jsou hodnoceny hospodářské výsledky ČKD za roky 1945-1949 a postavení zaměstnanců v této společnosti. Nakonec je popsáno rozdělení na nástupní podniky a nastíněn vývoj dvou nejdůležitějších pražských částí: ČKD Stalingrad a ČKD Sokolovo.
Keywords: Českomoravská-Kolben-Daněk; ČKD; Československo; znárodnění; Českomoravské strojírny
Thesis title: The Českomoravská-Kolben-Daněk Company in the period 1945-1953
Author: Šebesta, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Szobi, Pavel
Opponents: Skřivan, Aleš
Thesis language: Česky
Abstract:
My work deals with the Českomoravská-Kolben-Daněk company in the period 1945-1953. I focused on the transformation process of the company and the nationalization that followed. A large part of the work is about post-war reconstruction and national administration management. Another part of the work deals with the enterprise in general, analysing its development and reorganization. My intention was to describe the political background of the period. Another part there is the evaluation of the economic results between 1945-1949 and the situation of the employees. At the end I described the division into upcoming enterprises and also the development of the two most important ones, the ČKD Stalingrad and ČKD Sokolovo are shown.
Keywords: Czechoslovakia; nationalization; ČKD; Czecho-moravian engine works; Českomoravská-Kolben-Daněk

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2012
Date of submission: 28. 5. 2012
Date of defense: 22. 6. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37034/podrobnosti

Files for download

    Last update: