-

Thesis title: Účetní závěrka podle české účetní legislativy v porovnání s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy účetního výkaznictví
Author: Šrámková, Jana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tesařová, Monika
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy a účetní závěrky sestavené podle IAS/IFRS. Zvláštní kapitola je věnována přechodu z české účetní legislativy na IAS/IFRS a jejich první aplikaci.
Keywords: účetní výkazy; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; Mezinárodní účetní standardy; účetní závěrka

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 6. 2007
Date of submission: 13. 6. 2007
Date of defense: 14. 2. 2005
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6170/podrobnosti

Files for download

    Last update: