-

Thesis title: Specifika podnikatelského prostředí Ukrajiny a její zapojení do mezinárodních vztahů
Author: Solovyova, Tetyana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Sztogrynová, Miroslava
Opponents: Holas, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce charakterizuje podnikatelské prostředí Ukrajiny, popisuje existující překážky obchodu (tarifní, netarifní), ekonomickou a politickou situaci. Práce hodnotí, jaké jsou příležitosti pro zahraniční podnikatele. Součásti práce je také popisování obchodních zvyklostí ukrajinských podnikatelů a znalostí, které jsou nezbytné při uzavírání obchodních smluv. Dále jsou analyzovány zahraniční vztahy Ukrajiny, její zapojení do mezinárodního obchodu, účast v mezinárodních organizacích a regionálních seskupeních. Pozornost je věnována vztahům České republiky a Ukrajiny ? vzájemný obchod mezi ČR a Ukrajinou, možnosti pro české podnikatelské subjekty. Na příkladě konkrétní české firmy jsou popsány problémy, se kterými se lze potkat při vstupu na ukrajinský trh.
Keywords: Dealer; Revent; Zahraniční obchod; Mezinárodní vztahy; Obchodní zvyklosti; Tarifní a netarifní překážky; Ukrajina

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 6. 2007
Date of submission: 28. 6. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6330/podrobnosti

Files for download

    Last update: