Obchodný systém Burzy cenných papeirov Praha,a.s.Časová komparácia.Komparácia s obchodným systémom New York Stock Exchange

Thesis title: Obchodný systém Burzy cenných papeirov Praha,a.s.Časová komparácia.Komparácia s obchodným systémom New York Stock Exchange
Author: Hronská, Zuzana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.
Opponents:
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Práca sa sústredí na charakteristiku obchodného systému Burzy cenných papierov Praha,a.s.Je zameraná na základné prvky systému, podmienky vstupu na burzový trh, analýzu segmentov trhu a typy obchodov. V rámci časovej komparácie je súčasný systém porovnaný s obchodným systémom burzy v rokoch 1919-1938.V tretej časti je načrtnutý obchodný systém New York Stock Exchange. Doraz sa kladie predovšetkým na obchodovanie na parkete. V rámci tohto faktu je prevedená miestna komparácia.
Keywords:

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: -
Date of submission: -
Date of defense: 2006

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: