Document Management in the Company Softir a.s

Thesis title: Správa dokumentů ve společnosti Softir a.s
Author: Lenková, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kunstová, Renáta
Opponents: Krahulec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou správy dokumentů v malé společnosti a systémy, které tuto správu usnadňují. Konkrétně se jedná o společnost Softir a.s., která má v úmyslu své rozšíření a současný systém správy dokumentů se tak stane nevyhovujícím. Práce se skládá ze dvou částí -- teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve vysvětleny základní pojmy spojené s problematikou správy dokumentů, jako jsou např. ECM, DMS, ERP. Dále je představena samotná společnost Softir a.s., její organizační struktura a softwarové a hardwarové vybavení. Praktická část se nejprve zaměřuje na analýzu klíčových procesů ve společnosti a dokumentů, které s těmito procesy přímo souvisí. Dále je popsáno, jak současný software napomáhá se správou těchto dokumentů, je shrnuta jejich současná správa a je navrženo možné řešení správy dokumentů při expanzi firmy.
Keywords: Správa dokumentů; Dokument; Document Management System; proces
Thesis title: Document Management in the Company Softir a.s
Author: Lenková, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kunstová, Renáta
Opponents: Krahulec, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the document management topic in a small company -- Softir a.s. The company is going to expand and actual document management system will not satisfy company's needs. The work is divided into two parts -- theoretical and practical one. Theoretical part contains clarification of the basic terms linked to the difficulties of the document management, for example ECM, DMS, ERP. Then is introduced the company Softir a.s., its organization structure and finally its software and hardware equipment. Key processes and related documents are analyzed firstly in the practical part. Secondly is described how present software supports document management. Current administration is summarized and also is proposed possible solution of new document management system in case the company will grow up.
Keywords: Document management; Process; Document Management System; Document

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2013
Date of submission: 2. 12. 2013
Date of defense: 21. 6. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41810/podrobnosti

Files for download

    Last update: