-

Thesis title: Proexportná politika Belgicka v komparácií s proexportnou politikou Českej republiky
Author: Horáková, Dagmara
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Cibulková, Iveta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom diplomovej práce je popísať proexportnú politiku (t.j. ako štát podporuje svojich exportérov preniknúť na zahraničné trhy) Belgicka a Českej republiky, jej hlavných aktérov, portfólio ponúkaných služieb, porovnať proexportné politiky, podčiarknuť ich kvality ako aj nedostatky. Systém podpory exportérov v Belgicku ovplyvňuje štátne zriadenie Belgicka, ktoré je federálne, z územného hľadiska rozdelené do 3 regiónov a 3 komunít. Regióny i komunity zaberajú rovnaké teritórium, avšak ich kompetencie sú odlišné. Proexportná politika spadá práve do kompetencie samotných regiónov. Naopak česká proexportná politika je poznamenaná historickým vývojom a relatívne krátkym obdobím fungovania tržného hospodárstva krajiny v porovnaní s Belgickom.
Keywords: inštitúcia; podpora; Česká republika; Belgicko; export; proexportná politika

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 8. 2006
Date of submission: 16. 8. 2006
Date of defense: 11. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3386/podrobnosti

Files for download

    Last update: