Accessibility and web pages of Prague city districts

Thesis title: Přístupnost a weby městských částí Prahy
Author: Mrázek, Daniel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je aplikovat metody testování přístupnosti internetových stránek na weby městských částí Prahy. Pro dosažení tohoto cíle však nejprve charakterizuji základní rysy přístupnosti a skupiny uživatelů, pro které má přístupnost internetových stránek zásadní význam. V další části se pak stručně věnuji historickému vývoji metodických pokynů pro tvorbu přístupného webu jak na globální, tak na české úrovni a vzhledem faktu, že jsem se zabýval weby městských částí v Praze, jež patří mezi orgány veřejné správy, jsem neopomenul ani vývoj legislativních podmínek a doporučených postupů daných legislativou České republiky. Samotnému testu přístupnosti pak předchází řada omezení, jejichž cílem je snížení komplexnosti testu tak, aby vyhovoval rozsahu této práce i mým schopnostem a možnostem. Dále stanovuji způsob provedení testu a závěrečných částech seznamuji čtenáře s dílčími a později i souhrnnými výsledky testu přístupnosti jednotlivých webů proti vybraným bodům metodiky ?Best practice ? Pravidla pro tvorbu přístupného webu?.
Keywords: handicapovaní uživatelé internetu; městské části Prahy; internetové stránky; test přístupnosti; přístupnost
Thesis title: Accessibility and web pages of Prague city districts
Author: Mrázek, Daniel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Buchalcevová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 8. 2007
Date of submission: 1. 9. 2007
Date of defense: 12. 9. 2007
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/6561/podrobnosti

Files for download

    Last update: