Comparison of consumer protection in Czech Republic, EU and U.S.A

Thesis title: Komparace ochrany spotřebitele ČR, EU a U.S.A
Author: Hamplová, Andrea
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koucká, Jiřina
Opponents: Švarc, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je udělat krátký přehled v politice a právních předpisech týkající se ochrany spotřebitele v ČR, EU a U.S.A. a zároveň blíže nastínit právní úpravu záruky spotřebitelských výrobků v ČR, EU a U.S.A. a provést srovnání těchto právních úprav v otázce záruky. Práce se skládá ze 3 kapitola, 1) ČR, 2) EU, 3) U.S.A. V každé kapitole krom teoretické úvodní části (cíle, politika, dozorové orgány, spotřebitelské organizace), je i přehled právních norem a praktická část ? srovnání dané problematiky s právní úpravou v ČR (v kapitole o ČR podrobnější rozbor právní úpravy týkající se záruky spotřebitelských výrobků).
Keywords: U.S.A.; EU; ČR; ochrana; právo; spotřebitel
Thesis title: Comparison of consumer protection in Czech Republic, EU and U.S.A
Author: Hamplová, Andrea
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koucká, Jiřina
Opponents: Švarc, Zbyněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Komerční právo
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 8. 2006
Date of submission: 18. 8. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3400/podrobnosti

Files for download

    Last update: