The analysis of economic performance of the Vysočina Region with the focus on the means of financing of regional development

Thesis title: Analýza hospodaření Kraje Vysočina se zaměřením na nástroje financování regionálního rozvoje kraje
Author: Beránková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Měrtlová, Libuše
Opponents: Peková, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou hospodaření Kraje Vysočina, přičemž pozornost je soustředěna na nástroje financování regionálního rozvoje kraje. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části je v obecné rovině popsáno postavení a fungování územní samosprávy v České republice. Vzhledem k postavení kraje jako jednoho ze subjektu regionální politiky jsou rozebrány základní aspekty realizace regionální politiky na nadnárodní, národní a regionální úrovni. V rámci analytické části se nejprve věnuji hospodaření Kraje Vysočina v letech 2010-2012, které bylo vzhledem k ukázněné rozpočtové politice ve sledovaném období přebytkové. Dále je rozebrán Program rozvoje Kraje Vysočina, prostřednictvím kterého je v kraji zajišťována podpora regionálního rozvoje. V neposlední řadě jsou diskutovány rozvojové problémy kraje, mezi které patří např. dlouhodobě poddimenzovaný sektor služeb, slabé zastoupení tzv. high-tech oborů, nízký podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a další.
Keywords: regionální rozvoj; Fond Vysočiny; rozpočet kraje; Program rozvoje kraje; Kraj Vysočina; Územní samospráva
Thesis title: The analysis of economic performance of the Vysočina Region with the focus on the means of financing of regional development
Author: Beránková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Měrtlová, Libuše
Opponents: Peková, Jitka
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis analyzes economic performance the Vysočina Region, while the main focus is on the means of financing of regional development. The work is dividend into two parts. Theoretical section discusses significance and functioning of a local government in the Czech Republic and basic aspects of implementation of regional policies within international, national and regional context. The analytical part of the thesis overviews economic performance of Vysočina Region in the 2010 -- 2012 period, which was characterized by budget surpluses due to conservative budgetary policy. Secondly, the section is devoted to Vysočina's Development Programme, whereby support for regional advancement is being secured. Last but not least, it is commented on matters restraining regional advancement, such as weak services sector, thin presence of so-called high-tech industries, low proportion of college-educated population etc.
Keywords: the Vysočina Fund; regional budget; regional development; Local and regional government; Development Programme; the Vysočina Region

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 3. 2013
Date of submission: 25. 8. 2013
Date of defense: 12. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/41970/podrobnosti

Files for download

    Last update: