Group Conformity and Leadership of Social Group

Thesis title: Skupinová konformita a vedení sociální skupiny
Author: Buštová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Novotná, Eliška
Opponents: Procházková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku skupinové konformity a vedení sociální skupiny. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou sociální skupiny, skupinovou konformitou, vedením sociální skupiny a související skupinovou strukturou. Praktická část je věnována analýze vybrané sociální skupiny ve vztahu k její konformitě a jejímu vedení. Zde je charakterizována vybraná sociální skupina a popsány užité metody zkoumání. Výstupem je analýza vybrané skupiny z hlediska stanovených dílčích cílů.
Keywords: skupinová konformita; sociální skupina; vedení sociální skupiny
Thesis title: Group Conformity and Leadership of Social Group
Author: Buštová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Novotná, Eliška
Opponents: Procházková, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on the issue of group conformity and leadership of social groups. The theoretical part of the thesis deals with the characteristics of social groups, group conformity, leadership of social groups and related group structure. The practical part is devoted to the analysis of selected social group in relation to its conformity and its leadership. Here is characterized the selected social group and described the methods of examination. The output is the analysis of a selected group of laid down intermediate objectives.
Keywords: group conformity; social group; leadership of social group

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 4. 2013
Date of submission: 25. 4. 2014
Date of defense: 4. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42823/podrobnosti

Files for download

    Last update: