The Application of Marketing in a Veterinary Clinic

Thesis title: Aplikace marketingu ve veterinární ordinaci
Author: Bartůňková, Vendula
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Řezáč, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první, teoretické části, popisuji základní marketingové pojmy, jako je marketing, marketingový mix, SWOT analýza, či teoretická východiska mystery shoppingu. Ve druhé, praktické části se zabývám marketingovými aktivitami veterinární ordinace Zelená liška. Zprvu podrobněji představím veterinární ordinaci s její krátkou historií. Blíže se věnuji analýze konkurence pomocí mystery shoppingu a zhodnocení stávajících aktivit veterinární ordinace dle výsledků z dotazníkového šetření. Na základě výsledků z dotazníkového šetření a mystery shoppingu navrhnu doporučení na zlepšení stávající situace veterinární ordinace Zelená liška.
Keywords: Marketing; Marketingový mix; Veterinární ordinace; Mystery shopping
Thesis title: The Application of Marketing in a Veterinary Clinic
Author: Bartůňková, Vendula
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Řezáč, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This Bachelor Thesis consists of two main parts. The first part, theoretical, describes basic marketing terms such as marketing, marketing mix, SWOT Analysis and also provides theoretical description of the process of mystery shopping. The second part, practical, analyzes marketing activities of veterinary clinic Zelená liška. At first, the veterinary clinic is introduced together with its short history description. After that, the competitive landscape is analyzed through the method of mystery shopping and the current marketing activities are assessed with the help of questionnaire. Based on the results of those two research methods, recommendations for veterinary clinic Zelená liška were proposed.
Keywords: Marketing; Veterinary clinic; Mystery shopping; Marketing mix

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 10. 2013
Date of submission: 30. 4. 2014
Date of defense: 28. 5. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/44713/podrobnosti

Files for download

    Last update: