-

Thesis title: METRIKY IS/IT
Author: Smrček, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zámečníková-Rydziová, Jana
Opponents: Klíma, František
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit ucelený přehled metod používaných k měření IS/IT. Protože jsou tyto metriky často zabudované do komplexních metodik řízení, věnuji se částečně i jim. Konkrétně přibližuji metodiky ITIL, COBIT a Balanced Scorecard. Sestrojil jsem tabulku, ve které tyto manažerské návody srovnávám z mnoha různých pohledů. Hlavní přínos této práce spatřuji v komplexním zpracováním tématu. Jsou v ní použity moderní názory tuzemských i zahraničních odborníků. Proto by zejména těm, kteří se v této oblasti příliš nevyznají, mohla pomoct s orientací.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 8. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3409/podrobnosti

Files for download

    Last update: