Playing Lotteries and Betting on Sporting Events: A Behavioral Economics Perspective

Thesis title: Playing Lotteries and Betting on Sporting Events: A Behavioral Economics Perspective
Author: Mikulka, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Koblovský, Petr
Opponents: van Koten, Silvester
Thesis language: English
Abstract:
This thesis deals with the relationship between mood and behavior of bettors using a dataset provided by a betting company, Chance a.s., which operates in the Czech Republic. We consider three types of proxies for the mood: weather in regions, sport successes and the results of elections, and we build a fixed effect model to estimate the effect of mood on betting behavior. We provide strong evidence that the weather proxy has a significant effect on daily turnovers of the betting company and there also seems to be an effect of sport optimism. On the contrary, we failed to find any impact of elections. The results show that better mood tend to discourage clients from sports and lottery betting which is consistent with the increase in risk aversion or the depletion of a common self-control resource due to active mood regulation attempts. Additionally, we provide an evidence that the intra-month cycle in turnovers corresponds to liquidity constraint of bettors which disproves the permanent income hypothesis.
Keywords: permanent income hypothesis; liquidity constraint; political optimism; sports optimism; weather; social mood; risk aversion; betting
Thesis title: Sázení na loterie a sportovní události z pohledu behaviorální ekonomie
Author: Mikulka, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Koblovský, Petr
Opponents: van Koten, Silvester
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá vztahem mezi náladou a chováním klientů sázkové kanceláře s využitím dat poskytnutých společností Chance a.s., která působí v České Republice. Jsou použity tři druhy proměnných pro odhad nálady: počasí, sportovní úspěchy a výsledky voleb. Výsledky této práce ukazují, že existuje významný vliv proměnných souvisejících s počasím na denní obrat sázkové kanceláře a zdá se, že vliv sportu také hraje roli. Naopak vliv voleb se nepodařilo prokázat. Z výsledků vyplývá, že lepší nálada odrazuje klienty od sázení jak na sportovní události, tak v loterii. Tento efekt je konzistentní se zvýšením averze k riziku vlivem zlepšení nálady i s vyčerpáním společného kognitivního zdroje způsobeném aktivními pokusy regulovat náladu zhoršenou vlivem špatného počasí. Navíc tato práce poskytuje evidenci, že likvidní omezení ovlivňuje klienty sázkové kanceláře, což vyvrací teorii permanentního důchodu.
Keywords: sportovní optimismus; sociální nálada; počasí; gambling; hypotéza permanentního příjmu; likvidní omezení; averze k riziku; politický optimismus

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Institutional Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 4. 2012
Date of submission: 30. 6. 2013
Date of defense: 16. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37338/podrobnosti

Files for download

    Last update: