Asylum Policy in Germany after the Reunification

Thesis title: Azylová politika SRN po znovusjednocení
Author: Cardová, Hana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šauer, Jaroslav
Opponents: Matějka, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá azylovou politikou SRN po znovusjednocení. Jejím cílem je vytvoření přehledu vývoje azylové politiky, vytyčení základních problémů a predikce možného budoucího vývoje. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá vymezením základních pojmů a zakotvením politiky v mezinárodním a evropském právu, druhá nastiňuje vývoj po druhé světové válce, který je nezbytné zohlednit k analýze provedené ve třetí kapitole, která se zabývá vývojem azylové politiky od roku 1990 do současnosti. Poslední kapitola pak zachycuje současnou podobu politiky, její výzvy a možný budoucí vývoj.
Keywords: migrace; azylová politika; Německo
Thesis title: Asylum Policy in Germany after the Reunification
Author: Cardová, Hana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šauer, Jaroslav
Opponents: Matějka, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is focused on the asylum policy of Germany after the reunification in early 1990s. Its aim is to analyse the development of the policy, defining of the main issues concerning the asylum nowadays and predict the possible future evolution. The thesis is divided into four chapters. The first one concentrates on defining of the basic terms and asylum protection by international and European law, the second one describes the development after the Second World War until 1990s, which is necessary to include in order to analyse the further development after the reunification until today. The last chapter describes the current form of asylum policy in Germany, describes its challenges and predicts the possible development in the future.
Keywords: Germany; migration; asylum policy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 3. 2013
Date of submission: 3. 1. 2014
Date of defense: 17. 9. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42074/podrobnosti

Files for download

    Last update: