Corporate Social Responsibility in the banking sector

Thesis title: Corporate Social Responsibility v bankovním sektoru
Author: Rybářová, Vendula
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hykš, Ondřej
Opponents: Vyhnánková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analyzovat systém Corporate Social Responsibility v bankovním sektoru, navrhnout určitá opatření pro řešení zjištěných nedostatků a způsoby hodnocení efektivnosti realizovaných aktivit. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy související s problematikou Corporate Social Responsibility, uvádí její základní charakteristické znaky a principy, související a často zaměňované koncepce a zásadní argumenty pro přijetí nebo nepřijetí konceptu do podnikové praxe. Dále je zde také popsána situace nejen v České republice, ale i ve vybraných zemích Evropské unie. Praktická část analyzuje systém společensky odpovědných aktivit ve společnosti Česká Spořitelna, a.s. a zabývá se návrhem konkrétních indikátorů pro měření realizovaných aktivit, které by organizaci umožnily dlouhodobě sledovat jejich efektivnost.
Keywords: ukazatelé efektivnosti; analýza aktivit; Společenská odpovědnost; Česká spořitelna, a.s.
Thesis title: Corporate Social Responsibility in the banking sector
Author: Rybářová, Vendula
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hykš, Ondřej
Opponents: Vyhnánková, Klára
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this Master's thesis is to analyze the system of Corporate Social Responsibility in the banking sector, to propose some measures for solution of identified deficiencies and ways of evaluating the effectiveness of implemented activities. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part defines the basic concepts related to the issue of Corporate Social Responsibility, presents its basic characteristics and principles, related and often confused concepts and arguments for the acceptance or rejection of the concept into business practice. There is also described the situation in the Czech Republic and also in selected countries of the European Union. The practical part analyzes the system of socially responsible activities in Česká spořitelna, a.s. and deals with a proposal of specific indicators of implemented activities, which can allow the organization to monitor their effectiveness.
Keywords: Česká spořitelna, a.s.; Corporate Social Responsibility; indicators of effectiveness; analysis of activities

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 11. 2013
Date of submission: 25. 8. 2014
Date of defense: 2. 2. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/45867/podrobnosti

Files for download

    Last update: