The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom

Thesis title: The Economic Nationalism within the European Union and the Single Market - case study of France, Germany and the United Kingdom
Author: Gheorghiev, Olga
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Maslowski, Nicolas
Opponents: Pavlík, Petr
Thesis language: English
Abstract:
This paper examines the phenomenon of economic nationalism within market interactions of different economic models of governance in the European Union. The first section offers a retrospective of economic nationalism interpretations at different periods of time, with a focus on the past century. It also introduces the reader to new forms of economic nationalism, particular for the European integration context and which ultimately represent the subject of this paper. Next the study focuses on the particularities of the European economic model and its relation to state interventionism. It also attempts to identify EU's mandate of action and instruments in this direction, with a special attention to the key economic sectors and dominant forms of interventionism. The last chapter provides a closer look at national regulatory traditions of three economic models: British, German and French and traces approaches to economic nationalism within these distinct models of economic governance.
Keywords: economic nationalism; Single market; economic models
Thesis title: Ekonomický nacionalismus v rámci Evropské unie a Jednotného trhu: případové studie Francie, Německa a Spojeného kralovství
Author: Gheorghiev, Olga
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Maslowski, Nicolas
Opponents: Pavlík, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zabývá fenoménem ekonomického nacionalismu v rámci tržních interakcí různých ekonomických modelů Evropské unie. První kapitola nabízí přehled interpretací konceptu ekonomického nacionalismu v různých historických obdobích se zaměřením na minulé století. Zároveň uvádí nové formy ekonomického nacionalismu, které jsou specifické pro kontext evropské integrace a kterým je tato práce věnována. Dále je studie zaměřena na specifičnosti evropského ekonomického modelu a na jeho vztah se státní ekonomickou intervencí. Tato kapitola je rovněž pokusem o identifikaci kompetencí Evropské komise a jejích instrumentů v tomto směru, s důrazem na klíčové ekonomické sektory a na hlavní formy státní intervence. Poslední část poskytuje přehled národních regulatorních tradic třech evropských ekonomických modelů (britského, německého, francouzského) a identifikuje přístupy k ekonomickému nacionalismu v rámci těchto modelů.
Keywords: ekonomický nacionalismus; Jednotný trh; ekonomické modely

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2014
Date of submission: 1. 4. 2015
Date of defense: 4. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/49244/podrobnosti

Files for download

    Last update: