Analysis of High Efficiency Video Coding

Thesis title: Analýza kodeku High Efficiency Video Coding
Author: Svoboda, Jaroslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Ivánek, Jiří
Opponents: Palovský, Radomír
Thesis language: Česky
Abstract:
High Efficiency Video Coding (HEVC) neboli standard MPEG-H part 2/H.265 vychází z předchůdce MPEG-4 part 10/H.264. Ačkoliv je nový standard vyvíjen tak, aby byl účinnější, jeho implementace je postupná, a proto není zaručeno, že výsledný videosoubor bude dosahovat kvalit, které jsou v rámci standardu možné. Pro zjištění, jak je tento předpoklad naplňován, jsou v této práci používány metody PSNR a SSIM, které porovnávají původní a zakódovaný soubor. Dalším hlediskem je výpočetní, tj. energetická náročnost dekódování, která byla zjišťována porovnáním doby výdrže ba- terie dvou mobilních telefonů. Testováním byla ověřena vyšší komprimační efektivita a zároveň vyšší výpočetní náročnost standardu MPEG-H part 2/H.265.
Keywords: video; kódování; MPEG-H; SSIM; PSNR; H.265; HEVC
Thesis title: Analysis of High Efficiency Video Coding
Author: Svoboda, Jaroslav
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Ivánek, Jiří
Opponents: Palovský, Radomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Standard MPEG-H part 2/H.265 alias High Efficiency Video Coding (HEVC) is patterned on MPEG-4 part 10/H.264. Although it is A new standard developed to be more efficient, its implementation is sequential and therefore there are no guarantees that the output video file will achieve the quality it possibly can within this standard. To determine how this hypothesis is fulfilled, this thesis uses the methods PSNR and SSIM which compare input and output. Another consideration is computational complexity or, in other words, the power demand, which was tested by comparing the battery life of two cell phones. Test results confirmed higher compression effectivity and higher computational complexity of standard MPEG-H part 2/H.265 as well.
Keywords: HEVC; SSIM; PSNR; MPEG-H; coding; video; H.265

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 1. 2015
Date of submission: 31. 5. 2015
Date of defense: 22. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/50950/podrobnosti

Files for download

    Last update: